W&T algemeen

© SLO en Kennisnet

Onderstaande links geven meer informatie over wat W&T eigenlijk is en tonen het proces en de
vaardigheden in overzichtelijke stappen en modellen.

 

 


‘Wetenschap en technologie is een manier van kijken naar de wereld. W&T begint bij de verwondering: waarom is de wereld zoals zij is? Vanuit die attitude komen vragen op of worden problemen gesignaleerd. De zoektocht naar antwoorden op die vragen en problemen leidt tot oplossingen in de vorm van kennis en/of producten. 
Deze oplossingen zijn tegelijk weer uitgangspunt voor nieuwe vragen.’

– Eindrapport van de Verkenningscommissiewetenschap en technologie