W&T algemeen

© SLO en Kennisnet

 

 


‘Wetenschap en technologie is een manier van kijken naar de wereld. W&T begint bij de verwondering: waarom is de wereld zoals zij is? Vanuit die attitude komen vragen op of worden problemen gesignaleerd. De zoektocht naar antwoorden op die vragen en problemen leidt tot oplossingen in de vorm van kennis en/of producten. 
Deze oplossingen zijn tegelijk weer uitgangspunt voor nieuwe vragen.’

– Eindrapport van de Verkenningscommissiewetenschap en technologie