Hartelijk dank voor uw interesse in ons nieuwe boek
‘Aan de slag met W&T onderwijs’.
Op www.wnt-onderwijs.nl vindt u binnenkort aanvullende informatie, lesmateriaal en nog meer tips.